THỜI TIẾT

Diendandulich.net
Đang Tải Dữ Liệu

HÌNH ẢNH NỔI BẬT


 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số khách online : 2
Tổng lượt truy cập : 353988

PostHeaderIcon THÔNG TIN VỀ CÁC KHOẢN TIỀN CỦA XÃ VIÊN VÀ KHÁCH HÀNG ĐÃ CHUYỂN VÀO TÀI KHOẢN HTX

Các đơn vị chuyển tiền được cập nhật theo thứ tự thời gian gần nhất . Các đơn vị có chữ màu đỏ là chưa quyết toán các khoản tạm ứng của HTX

(Tồn tại tối đa 15 đơn vị)

1/ BAO THANH NIEN    ngày chuyển : 23/05/2019   SGD : 6243    10.179.598 đồng

2/ CT TNHH MTV SOTRANS LOGISTICS ngày chuyển : 21/05/2019   SGD : 6241 18.427.316 đồng

3/ CT TNHH KIM BANG     ngày chuyển : 21/05/2019   SGD : 6240    7.069.920 đồng

4/ CTY CP VAT TU NONG SAN      ngày chuyển : 21/05/2019   SGD : 6239     197.834.500 đồng

5/ CTY TNHH TM THU Y QUANG MINH   ngày chuyển : 17/05/2019   SGD : 6237    14.685.000 đồng

6/ CONG TY CO PHAN THUONG MAI 125      ngày chuyển : 17/05/2019   SGD : 6236      21.450.000 đồng

7/ CONG TY CO PHAN IN TRAN PHU         ngày chuyển : 13/05/2019   SGD : 6234      8.266.720 đồng

8/ CTY TNHH DINH DUONG VANG      ngày chuyển : 11/05/2019   SGD : 6233      52.352.520 đồng

9/ CTY VT Nông Sản      ngày chuyển : 10/05/2019   SGD : 6230 761.809.100 đồng

10/ CTY TNHH TM VA VT KIM NGOC CO   ngày chuyển : 07/05/2019   SGD : 6228   325.600.000 đồng

11/ HITACHI TRANSPORT SYSTEM (VN) CO      ngày chuyển : 02/05/2019   SGD : 6224    6.000.000 đồng

12/ HITACHI TRANSPORT SYSTEM (VN)      ngày chuyển : 01/04/2019   SGD : 6195   6.000.000 đồng

13/ HITACHI TRANSPORT SYSTEM (VN) CO   ngày chuyển : 04/03/2019   SGD : 6154   3.850.000 đồng

14/ HITACHI TRANSPORT SYSTEM ngày chuyển : 24/01/2019   SGD : 6108   9.750.000 đồng

15/ HITACHI TRANSPORT SYSTEM      Ngày chuyển : 04/01/2019   SGD : 6077  1.600.000 đồng

16/ HITACHI TRANSPORT SYSTEM (VN) CO  Ngày chuyển : 05/11/2018   SGD : 6006  19.700.000 đồng