THỜI TIẾT

Diendandulich.net
Đang Tải Dữ Liệu

HÌNH ẢNH NỔI BẬT


 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số khách online : 2
Tổng lượt truy cập : 386647

PostHeaderIcon THÔNG TIN VỀ CÁC KHOẢN TIỀN CỦA XÃ VIÊN VÀ KHÁCH HÀNG ĐÃ CHUYỂN VÀO TÀI KHOẢN HTX

Các đơn vị chuyển tiền được cập nhật theo thứ tự thời gian gần nhất . Các đơn vị có chữ màu đỏ là chưa quyết toán các khoản tạm ứng của HTX(Tồn tại tối đa 20 đơn vị)

1/ CT TNHH MTV SOTRANS LOGISTICS ngày chuyển 07/04/2020   SGD : 6647 121.079.475 đồng

2/ CT TNHH SX & TM THIEN THANH LOC     ngày chuyển 07/04/2020   SGD : 6646    182.613.200 đồng

3/ CTY TNHH SAVINO DEL BENE VIET NAM SAVINO      ngày chuyển 07/04/2020   SGD : 6645    17.160.000 đồng

4/CTY TNHH TM VA DV GIAO NHAN PHUONG NAM    ngày chuyển 06/04/2020   SGD : 6642  7.920.000đồng

5/ HITACHI TRANSPORT SYSTEM VN CO LTD      ngày chuyển 31/03/2020   SGD : 6640  1.800.000đồng

6/ CONG TY CO PHAN VAT TU NONG SAN      ngày chuyển 31/03/2020   SGD : 6639   500.000.000đồng

7/CTY TNHH SX&TM THIEN THANH LOC     ngày chuyển 31/03/2020   SGD : 6638   112.360.000đồng

8/ BAO THANH NIEN      ngày chuyển 25/03/2020   SGD : 6629    7.075.068đồng

9/ CONG TY CO PHAN NONG SAN BIVC QUOC TE     ngày chuyển 25/03/2020   SGD : 6628     8.552.720đồng

10/ CTY CP NONG NGHIEP VIET PHI- ngày chuyển 23/03/2020   SGD : 6625 237.399.910đồng

11/ CONG TY CP NONG SAN BO BIEN NGA    ngày chuyển 23/03/2020   SGD : 6624   152.625.770đồng

12/ LE VAN SINH    ngày chuyển 23/03/2020   SGD : 6623   11.486.000đồng

13/ MIXSCIENCE ASIA COMPANY LIMITED   ngày chuyển 17/03/2020   SGD : 6621   5.215.100đồng

14/ CT TNHH MTV SOTRANS LOGISTICS    ngày chuyển 17/03/2020   SGD : 6620   237.333.525đồng

15/ CTY CP NONG NGHIEP VIET PHI (TẠM ỨNG)   ngày chuyển : 29/10/2019   SGD : 6450    347.011.665đồng

16/ CTY CP NONG NGHIEP VIET PHI (TẠM ỨNG)   ngày chuyển : 25/10/2019   SGD : 6447     81.791.010đồng

17/ CTY CP NONG NGHIEP VIET PHI (tạm ứng)   ngày chuyển : 16/10/2019   SGD : 6429    350.000.000 đồng