THỜI TIẾT

Diendandulich.net
Đang Tải Dữ Liệu

HÌNH ẢNH NỔI BẬT


 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số khách online : 2
Tổng lượt truy cập : 393516

PostHeaderIcon THÔNG TIN VỀ CÁC KHOẢN TIỀN CỦA XÃ VIÊN VÀ KHÁCH HÀNG ĐÃ CHUYỂN VÀO TÀI KHOẢN HTX

Các đơn vị chuyển tiền được cập nhật theo thứ tự thời gian gần nhất . Các đơn vị có chữ màu đỏ là chưa quyết toán các khoản tạm ứng của HTX(Tồn tại tối đa 20 đơn vị)

1/ HIEP LUC      Ngày chuyển   09/07/2020   SGD :6747   52.361.100 đồng

2/ CP VAT TU NONG SAN    Ngày chuyển   09/07/2020   SGD :6746    563.849.000 đồng

3/ CONG TY CO PHAN HUM Ngày chuyển   08/07/2020   SGD :6745 52.114.272 đồng

4/ CT TNHH MTV SOTRANS LOGISTICS      Ngày chuyển   08/07/2020   SGD :6744  4.896.421đồng

5/ BAO THANH NIEN-    Ngày chuyển   06/07/2020   SGD :6742   7.027.449 đồng

6/ CONG TY CO PHAN HUM     Ngày chuyển   03/07/2020   SGD :6741   196.092.710đồng

7/ HITACHI TRANSPORT SYSTEM VN CO LTD     Ngày chuyển   02/07/2020   SGD :6740     4.800.000 đồng

8/ CTY TNHH SAVINO DEL BENE VIET NAM    Ngày chuyển   02/07/2020   SGD :6739   7.580.000 đồng

9/ CONG TY CO PHAN HUM       Ngày chuyển   26/06/2020   SGD :6733   157.743.904 đồng

10/ CT TNHH MTV SOTRANS LOGISTICS      Ngày chuyển   26/06/2020   SGD :6732   318.761.300 đồng

11/CTCP TAP DOAN TAN LONG       Ngày chuyển   24/06/2020   SGD :6729  2.690.919 đồng

12/CTCP TAP DOAN TAN LONG        Ngày chuyển   24/06/2020   SGD :6728   59.129.070đồng

13/ CONG TY CO PHAN HUM    Ngày chuyển   24/06/2020   SGD :6727    538.002.993đồng

14/ CT TNHH MTV SOTRANS LOGISTICS    Ngày chuyển23/06/2020   SGD :6726    44.068.193đồng

15/ CONG TY CO PHAN IN TRAN PHU    Ngày chuyển 19/06/2020   SGD :6723    22.713.328đồng

16/ CTCP VAT TU NONG SAN     Ngày chuyển 18/06/2020   SGD :6721    500.000.000đồng

17/ MIXSCIENCE ASIA COMPANY LIMITED        Ngày chuyển 16/06/2020   SGD :6718    2.402.400đồng

18/ CTY CP NONG NGHIEP VIET PHI (TẠM ỨNG)   ngày chuyển : 29/10/2019   SGD : 6450    347.011.665đồng

19/ CTY CP NONG NGHIEP VIET PHI (TẠM ỨNG)   ngày chuyển : 25/10/2019   SGD : 6447     81.791.010đồng

20/ CTY CP NONG NGHIEP VIET PHI (tạm ứng)   ngày chuyển : 16/10/2019   SGD : 6429    350.000.000 đồng