THỜI TIẾT

Diendandulich.net
Đang Tải Dữ Liệu

HÌNH ẢNH NỔI BẬT


 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số khách online : 5
Tổng lượt truy cập : 381814

PostHeaderIcon THÔNG TIN VỀ CÁC KHOẢN TIỀN CỦA XÃ VIÊN VÀ KHÁCH HÀNG ĐÃ CHUYỂN VÀO TÀI KHOẢN HTX

Các đơn vị chuyển tiền được cập nhật theo thứ tự thời gian gần nhất . Các đơn vị có chữ màu đỏ là chưa quyết toán các khoản tạm ứng của HTX(Tồn tại tối đa 15 đơn vị)

1/ CT TNHH MTV SOTRANS LOGISTICS    ngày chuyển :18/02/2020   SGD : 6591  44.651.475ồng

2/ MIXSCIENCE ASIA COMPANY LIMITED        ngày chuyển :17/02/2020   SGD : 6590   6.289.800ồng

3/ CT TNHH FLUID POWER AND CONTROLS       ngày chuyển :14/02/2020   SGD : 6589   7.500.000ồng

4/ CONG TY CO PHAN IN TRAN PHU       ngày chuyển :14/02/2020   SGD : 6588   2.341.504ồng

5/ CT CP TAP DOAN TAN LONG   ngày chuyển :10/02/2020   SGD : 6586   6.430.237đồng

6/ CTY CP VTU NONG SAN    ngày chuyển :06/02/2020   SGD : 6584   300.000.000 đồng

7/ HITACHI TRANSPORT SYSTEM VN CO LTD   ngày chuyển : 22/01/2020   SGD : 6581   13.200.000đồng

8/ CTY CO PHAN THUONG MAI VI GO    ngày chuyển : 22/01/2020   SGD : 6580   75.463.530đồng

9/ HTX CHE BIEN THUC AN CHAN NUOI BINH MINH   22/01/2020   6578      27.164.610 đồng

10/ NGUYEN DUY COLTD   ngày chuyển : 21/01/2020   SGD : 6577   337.193.750đồng

11/ CTY CP VTU NONG SAN    ngày chuyển : 21/01/2020   SGD : 6576   300.000.000đồng

12/ CTY TNHH TM VA DV GIAO NHAN PHUONG NAM  ngày chuyển : 21/01/2020   SGD : 6574   5.280.000đồng

13/ CTY TNHH TM THU Y QUANG MINH  ngày chuyển : 21/01/2020   SGD : 6573   11.110.000đồng

14/ CTY TNHH XNK MINH TRANG SG    ngày chuyển : 20/01/2020   SGD : 6559    4.118.520đồng

15/ BAO THANH NIEN    ngày chuyển : 20/01/2020   SGD : 6558    6.850.987đồng

16/ CTY CP NONG NGHIEP VIET PHI (TẠM ỨNG)   ngày chuyển : 29/10/2019   SGD : 6450    347.011.665đồng

17/ CTY CP NONG NGHIEP VIET PHI (TẠM ỨNG)   ngày chuyển : 25/10/2019   SGD : 6447     81.791.010đồng

18/ CTY CP NONG NGHIEP VIET PHI (tạm ứng)   ngày chuyển : 16/10/2019   SGD : 6429    350.000.000 đồng