THỜI TIẾT

Diendandulich.net
Đang Tải Dữ Liệu

HÌNH ẢNH NỔI BẬT


 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số khách online : 2
Tổng lượt truy cập : 390414

PostHeaderIcon THÔNG TIN VỀ CÁC KHOẢN TIỀN CỦA XÃ VIÊN VÀ KHÁCH HÀNG ĐÃ CHUYỂN VÀO TÀI KHOẢN HTX

Các đơn vị chuyển tiền được cập nhật theo thứ tự thời gian gần nhất . Các đơn vị có chữ màu đỏ là chưa quyết toán các khoản tạm ứng của HTX(Tồn tại tối đa 20 đơn vị)

1/ CTCP TAP DOAN TAN LONG      Ngày chuyển 27/05/2020   SGD :6694    4.684.499 đồng

2/ CONG TY CO PHAN HUM-      Ngày chuyển 27/05/2020   SGD :6693    4.905.280 đồng

3/ CONG TY CO PHAN HUM    Ngày chuyển 26/05/2020   SGD :6692     55.027.038đồng

4/ LE VAN SINH        Ngày chuyển 25/05/2020   SGD :6690  12.760.000đồng

5/ CTCP LOGISTICS HONG KONG Ngày chuyển 20/05/2020   SGD :6688  35.654.080đồng

6/ CTCP LOGISTICS HONG KONG        Ngày chuyển 20/05/2020   SGD :6687  123.794.880đồng

7/ CTCP LOGISTICS HONG KONG        Ngày chuyển 20/05/2020   SGD :6686  102.863.200đồng

8/ CONG TY CO PHAN GIAO DUC DAI TRUONG PHAT      Ngày chuyển 19/05/2020   SGD :6685   23.700.000đồng

9/ CT TNHH MTV SOTRANS LOGISTICS-        Ngày chuyển 15/05/2020   SGD :6681    207.961.600đồng

10/ CONG TY CO PHAN NONG SAN BIVC QUOC TE     Ngày chuyển 15/05/2020   SGD :6680    229.389.600đồng

11/ MIXSCIENCE ASIA COMPANY LIMITED         Ngày chuyển 15/05/2020   SGD :6678    3.652.000đồng

12/ CT TNHH FLUID POWER AND CONTROLS-      Ngày chuyển 13/05/2020   SGD :6676    6.000.000đồng

13/ CTY CP VAT TU NONG SAN    Ngày chuyển 12/05/2020   SGD :6675    300.000.000đồng

14/ CTY CP DIEU ORGANIC BISSAU       Ngày chuyển 12/05/2020   SGD :6674    26.777.080 đồng

15/ CTY TNHH TM VA DV GIAO NHAN PHUONG NAM      Ngày chuyển 11/05/2020   SGD :6673    15.840.000 đồng

16/ CONG TY CO PHAN NONG SAN TZAN QUOC TE     Ngày chuyển 11/05/2020   SGD :6672    9.518.080đồng

17/ HITACHI TRANSPORT SYSTEM VN CO LTD      Ngày chuyển 05/05/2020   SGD :6669    6.000.000đồng

18/ CTY CP NONG NGHIEP VIET PHI (TẠM ỨNG)   ngày chuyển : 29/10/2019   SGD : 6450    347.011.665đồng

19/ CTY CP NONG NGHIEP VIET PHI (TẠM ỨNG)   ngày chuyển : 25/10/2019   SGD : 6447     81.791.010đồng

20/ CTY CP NONG NGHIEP VIET PHI (tạm ứng)   ngày chuyển : 16/10/2019   SGD : 6429    350.000.000 đồng