THỜI TIẾT

Diendandulich.net
Đang Tải Dữ Liệu

HÌNH ẢNH NỔI BẬT


 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số khách online : 2
Tổng lượt truy cập : 338619

PostHeaderIcon THÔNG TIN VỀ CÁC KHOẢN TIỀN CỦA XÃ VIÊN VÀ KHÁCH HÀNG ĐÃ CHUYỂN VÀO TÀI KHOẢN HTX

Các đơn vị chuyển tiền được cập nhật theo thứ tự thời gian gần nhất . Các đơn vị có chữ màu đỏ là chưa quyết toán các khoản tạm ứng của HTX

(Tồn tại tối đa 15 đơn vị)

1/ CT TNHH KIM BANG    ngày chuyển : 15/01/2019   SGD : 6098  6.215.880 đồng

2/ CTY TNHH DINH DUONG VANG     ngày chuyển : 15/01/2019   SGD : 6097  170.503.0000 đồng

3/ CTY TNHH BAC THANH SON    ngày chuyển : 14/01/2019   SGD : 6096  93.255.030 đồng

4/ CTCP TAP DOAN TAN LONG     ngày chuyển : 11/01/2019   SGD : 6093 45.850.000 đồng

5/ CTY CP NONG SAN LONG HAI    Ngày chuyển : 11/01/2019   SGD : 6092 341.417.375 đồng

6/ CTY THU Y QUANG MINH    Ngày chuyển : 11/01/2019   SGD : 6091 5.720.000 đồng

7/ CTY THU Y QUANG THANH     Ngày chuyển : 11/01/2019   SGD : 6090 440.000 đồng

8/ CONG TY CO PHAN HUM     Ngày chuyển : 11/01/2019   SGD : 6089 14.319.905 đồng

9/ CTY CP VAT TU NONG SAN      Ngày chuyển : 09/01/2019   SGD : 6086    80.100.000 đồng

10/ CONG TY CO PHAN IN TRAN PHU Ngày chuyển : 08/01/2019   SGD : 6084 19.858.784 đồng

11/ CTCP TAP DOAN TAN LONG Ngày chuyển : 07/01/2019   SGD : 6082 64.602.750 đồng

12/ CONG TY CO PHAN THUONG MAI 125    Ngày chuyển : 07/01/2019   SGD : 6081   29.150.000 đồng

13/ HBCTY TNHH XD-XNK THIEN AN PHAT    Ngày chuyển : 07/01/2019   SGD : 6080 7.420.820 đồng

14/ HITACHI TRANSPORT SYSTEM      Ngày chuyển : 04/01/2019   SGD : 6077  1.600.000 đồng

15/ HITACHI TRANSPORT SYSTEM (VN) CO  Ngày chuyển : 05/11/2018   SGD : 6006  19.700.000 đồng