THỜI TIẾT

Diendandulich.net
Đang Tải Dữ Liệu

HÌNH ẢNH NỔI BẬT


 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số khách online : 11
Tổng lượt truy cập : 376353

PostHeaderIcon THÔNG TIN VỀ CÁC KHOẢN TIỀN CỦA XÃ VIÊN VÀ KHÁCH HÀNG ĐÃ CHUYỂN VÀO TÀI KHOẢN HTX

Các đơn vị chuyển tiền được cập nhật theo thứ tự thời gian gần nhất . Các đơn vị có chữ màu đỏ là chưa quyết toán các khoản tạm ứng của HTX(Tồn tại tối đa 15 đơn vị)

1/ HBCTY TNHH SAVINO DEL BENE VIET NAM SAVINO    ngày chuyển : 09/12/2019   SGD : 6499   26.110.000đồng

2/ BAO THANH NIEN         ngày chuyển : 06/12/2019   SGD : 6497   10.494.627đồng

3/ CN CTCP CANG SGCANG HIEP PHUOC    ngày chuyển : 05/12/2019   SGD : 6496   34.881.000đồng

4/ CT TNHH FLUID POWER AND CONTROLS    ngày chuyển : 05/12/2019   SGD : 6494   7.500.000đồng

5/ CTY TNHH DINH DUONG VANG    ngày chuyển : 04/12/2019   SGD : 6490    147.871.790đồng

6/ CTY TNHH SX&TM THIEN THANH LOC   ngày chuyển : 04/12/2019   SGD : 6489    97.200.000đồng

7/ CTY TNHH TM THU Y QUANG MINH     ngày chuyển : 04/12/2019   SGD : 6488    10.285.000đồng

8/ CTCP VAT TU NONG SAN       ngày chuyển : 03/12/2019   SGD : 6487    200.000.000đồng

9/ CTY CO PHAN THUONG MAI VI GO    ngày chuyển : 02/12/2019   SGD : 6486  35.000.000đồng

10/ CONG TY CO PHAN IN TRAN PHU    ngày chuyển : 29/11/2019   SGD : 6485   10.221.376đồng

11/ TONG CTY CP BAO HIEM BAO LONG    ngày chuyển : 28/11/2019   SGD : 6480    22.000.000đồng

12/ PVEP-HCM         ngày chuyển : 26/11/2019   SGD : 6478    170.000.000đồng

13/ HITACHI TRANSPORT SYSTEM VN CO LTD     ngày chuyển : 01/11/2019   SGD : 6456   7.800.000đồng

13/ CTY CP NONG NGHIEP VIET PHI (TẠM ỨNG)   ngày chuyển : 29/10/2019   SGD : 6450    347.011.665đồng

14/ CTY CP NONG NGHIEP VIET PHI (TẠM ỨNG)   ngày chuyển : 25/10/2019   SGD : 6447     81.791.010đồng

15/ CTY CP NONG NGHIEP VIET PHI (tạm ứng)   ngày chuyển : 16/10/2019   SGD : 6429    350.000.000 đồng