THỜI TIẾT

Diendandulich.net
Đang Tải Dữ Liệu

HÌNH ẢNH NỔI BẬT


 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số khách online : 2
Tổng lượt truy cập : 329224

PostHeaderIcon THÔNG TIN VỀ CÁC KHOẢN TIỀN CỦA XÃ VIÊN VÀ KHÁCH HÀNG ĐÃ CHUYỂN VÀO TÀI KHOẢN HTX

Các đơn vị chuyển tiền được cập nhật theo thứ tự thời gian gần nhất . Các đơn vị có chữ màu đỏ là chưa quyết toán các khoản tạm ứng của HTX

(Tồn tại tối đa 15 đơn vị)

1/ CONG TY TNHH THORESEN- VI NA MA LOGISTICS  Ngày chuyển : 12/11/2018   SGD : 6015   188.793.000 đồng

2/ CONG TY CO PHAN HUM   Ngày chuyển : 09/11/2018   SGD : 6013   18.432.260đồng

3/ CT CP KHO VAN MIEN NAM    Ngày chuyển : 09/11/2018   SGD : 6011   9.240.806 đồng

4/ CT CP TAP DOAN TAN LONG   Ngày chuyển : 09/11/2018   SGD : 6011   128.449.132 đồng

5/ CTY TNHH TM THU Y QUANG MINH    Ngày chuyển : 08/11/2018   SGD : 6010  12.925.000 đồng

6/ CTY TNHH TM DV XNK THAO AN    Ngày chuyển : 08/11/2018   SGD : 6009  42.119.000 đồng

7/ HITACHI TRANSPORT SYSTEM (VN) CO  Ngày chuyển : 05/11/2018   SGD : 6006  19.700.000 đồng

8/ CT CP KHO VAN MIEN NAM   Ngày chuyển : 05/11/2018   SGD : 6005  35.732.704 đồng

9/ CTCP TAP DOAN TAN LONG   Ngày chuyển : 05/11/2018   SGD : 6003  47.124.330 đồng

10/ CONG TY CO PHAN HUM  Ngày chuyển : 01/11/2018   SGD : 6002  27.190.500 đồng

11/ CTY CP VAT TU TONG HOP VA PHAN BON HOA S    Ngày chuyển : 31/10/2018   SGD : 6001  70.224.000 đồng

12/ PVEP-HCM     Ngày chuyển : 30/10/2018   SGD : 5999  234.000.000 đồng

13/ BAO THANH NIEN     Ngày chuyển : 29/10/2018   SGD : 5998  10.156.289 đồng

14/ CT CP KHO VAN MIEN NAM Ngày chuyển : 29/10/2018   SGD : 5997  20.164.211 đồng

15/ LE VAN SINH    Ngày chuyển : 29/10/2018   SGD : 5990  10.212.000 đồng