THỜI TIẾT

Diendandulich.net
Đang Tải Dữ Liệu

HÌNH ẢNH NỔI BẬT


 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số khách online : 2
Tổng lượt truy cập : 356987

PostHeaderIcon THÔNG TIN VỀ CÁC KHOẢN TIỀN CỦA XÃ VIÊN VÀ KHÁCH HÀNG ĐÃ CHUYỂN VÀO TÀI KHOẢN HTX

Các đơn vị chuyển tiền được cập nhật theo thứ tự thời gian gần nhất . Các đơn vị có chữ màu đỏ là chưa quyết toán các khoản tạm ứng của HTX

(Tồn tại tối đa 15 đơn vị)

1/ CT TNHH TM & DV ALLYL     ngày chuyển : 14/06/2019   SGD : 6267    44.000.000 đồng

2/ CONG TY CO PHAN IN TRAN PHU   ngày chuyển : 13/06/2019   SGD : 6266    7.032.960 đồng

3/ HBCTY TNHH DINH DUONG VANG     ngày chuyển : 11/06/2019   SGD : 6263    80.214.530 đồng

4/ CTY TNHH TM THU Y QUANG MINH ngày chuyển : 10/06/2019   SGD : 6262 15.015.000 đồng

5/ CONG TY CO PHAN HUM    ngày chuyển : 10/06/2019   SGD : 6261    19.110.521 đồng

6/ CONG TY CO PHAN THUONG MAI 125     ngày chuyển : 07/06/2019   SGD : 6258    20.350.000 đồng

7/ CTY TNHH XD-XNK THIEN AN PHAT     ngày chuyển : 06/06/2019   SGD : 6256 13.785.200 đồng

8/ CT TNHH MTV SOTRANS LOGISTICS   ngày chuyển : 04/06/2019   SGD : 6255 36.186.214 đồng

9/ CTY CP VAT TU NONG SAN ngày chuyển : 03/06/2019   SGD : 6254 500.000.000 đồng

10/ CONG TY TNHH USFEED     ngày chuyển : 03/06/2019   SGD : 6253     68.403.500 đồng

11/ HITACHI TRANSPORT SYSTEM (VN) CO ngày chuyển : 31/05/2019   SGD : 6252 10.200.000 đồng

12/ CTY CO PHAN THUONG MAI VI GO ngày chuyển : 30/05/2019   SGD : 6250 44.542.090 đồng

13/ CT TNHH MTV SOTRANS LOGISTICS     ngày chuyển : 29/05/2019   SGD : 6248    18.432.333 đồng

14/ CTY CO PHAN THUONG MAI VI GO ngày chuyển : 28/05/2019   SGD : 6247 45.000.000 đồng

15/ LE VAN SINH    ngày chuyển : 27/05/2019   SGD : 6246    15.308.000đồng