LIÊN HỆ

Thông tin liên hệ

HTX Xe Vận Tải Và Cơ Giới Bốc Xếp Số 7

Địa chỉ: 263/8, Nguyễn Gia Trí , Phường 25 , Quận Bình Thạnh , TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại:   028 3803 5536 – Fax:  028 3803 5536

Email: htxvts7@gmail.com

Bạn có câu hỏi?