THÔNG TIN VỀ CÁC KHOẢN TIỀN CỦA XÃ VIÊN VÀ KHÁCH HÀNG ĐÃ CHUYỂN VÀO TÀI KHOẢN HTX

Các đơn vị chuyển tiền được cập nhật theo thứ tự thời gian gần nhất . Các đơn vị có nền màu xanh là chưa quyết toán các khoản tạm ứng của HTX(Tồn tại tối đa 20 đơn vị)
1/ CTY TNHH SX VA TM THIEN THANH LOC 05/12/2022 SGD 8201 724.066.750 đồng
2/ DACHSER VIET NAM COMPANY LIMITED 29/11/2022 SGD 8174  2.000.000 đồng
3/ LE VAN SINH 28/11/2022 SGD 8167 9.407.000 đồng
4/ CTY IN TRẦN PHÚ 28/11/2022 SGD 8166 3.629.491 đồng
5/ CTY CO PHAN PHAN BON DAU KHI CA MAU 22/11/2022 SGD 8151 75.600.000 đồng
6/ HBCTY TNHH SAVINO DEL BENE VIET NAM 10/11/2022 SGD 8116 24.100.000 đồng
7/ MIXSCIENCE ASIA COMPANY LIMITED  10/11/2022 SGD 8115 950.000 đồng
8/ /CTY CP VAT TU NONG SAN  10/11/2022 SGD 8114 200.000.000 đồng
9/ LE VAN SINH 21/10/2022 SGD 8036 9.665.000 đồng
10/ MIXSCIENCE ASIA COMPANY LIMITED 10/10/2022 SGD 8008 950.000 đồng
11/ CTY HUỲNH THÀNH 03/10/2022 SGD 7995 297.759.000 đồng
12/ CTY HITACHI TRANSPORT 30/09/2022 SGD 7989 6.000.000 đồng
13/ CTY IN TRẦN PHÚ 30/09/2022 SGD 7985 3.709.843đồng
14/ CTY CP VTU NONG SAN 29/09/2022 SGD 7980  663.200.000 đồng
15/ LE VAN SINH 21/09/2022 SGD 7951 11.578.000 đồng
16/CTY TNHH TM VA DV GIAO NHAN PHUONG NAM 09/09/2022 SGD 7918 26.568.000 đồng
17/ MIXSCIENCE ASIA COMPANY LIMITED 09/09/2022 SGD 7916  1.600.000 đồng
18/ CT TNHH SX-DV VA TM HUYNH THANH 06/09/2022 SGD 7913 496.540.000 đồng
19/ HITACHI TRANSPORT SYSTEM VN CO LTD 31/08/2022 SGD 7900 4.200.000 đồng
20/ DU AN SUNRISE RIVERSIDE LO G 30/08/2022 SGD 7891 32.022.00 đồng